Productos e servizos

Arranxos Repara Lar atende a tódo-los clientes en xeral, pero estamos especializados nos enderezos particulares, comunidades de veciños, administradores e xestores de fincas, compañias de seguros, e ós empresarios, nos traballos de Electricidade, Cerrallería, Fontanería e Reparación de Electrodomésticos.
Algúns dos servicios ofertados por Arranxos Repara Lar os nosos clientes son:

Electricistas en Vigo

 • Cortes de luz
 • Anteas
 • Telefonillos
 • Portas automáticas

Cerrajeros en Vigo

 • Aperturas sen rotura
 • Persianas
 • Rexas
 • Amaestramentos
 • Desafiuzamentos

Fontaneros en Vigo

 • Destrancos con grupo presión
 • Fosas sépticas
 • Baixantes
 • Fugas
 • Calefacción

Reparación de electrodomésticos en Vigo

 • Conxeladores
 • Lavavaixelas
 • Termos
 • Fornos
 • Extractores
 • Lava Roupa

Admiténse diferentes formas de pago tales como Metálico, Cheques, Tarxetas e Banca electrónica. Os seguintes puntos son os que diferencian a Arranxos Repara Lar doutras empresas do sector:

Algúns dos servicios ofertados por Arranxos Repara Lar os nosos clientes son:

 • Atención a domicilio
 • Prezos económicos
 • Fidelización de clientes
 • Técnicos cualificados
 • Amplia experiencia
 • Profesionalidade
 • Asesoramento profesional
 • Atención personalizada
 • Seriedade
 • Eficacia
 • Calidade
 • Garantía por escrito